Nl

WAT WE IN BRUSSEL AL GEDAAN HEBBEN:

“Schaf de polderbelasting af en hervorm het beheer van onbevaarbare waterlopen drastisch”

 

Bart Van Hulle vroeg alle gegevens van de 59 polders en wateringen voor de laatste drie jaar op. Na maanden van verwerking en analyse liet hij aan minister Demir weten dat hij haar deze gegevens ging bezorgen. En dat hij pleit voor de afschaffing van de polderbelasting en de hervorming van de polders en wateringen.

Interventie bekijken

03/02
2022

22/07
2021

Bebos eerst in bos- en natuurgebied, laat vruchtbaar landbouwgebied zoveel mogelijk aan de landbouwers

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beboste tijdens het plantseizoen 20-21 205 hectare. Dat is 2,5 keer meer tegenover de drie vorige plantseizoenen. Meer dan de helft van die nieuwe bebossing door ANB gebeurde echter op landbouwgrond (111 hectare). Ik vroeg de minister om te stoppen met het bebossen van landbouwgebied en zich te focussen op de bebossing in bos- en natuurgebied.

Persbericht lezen

Schaf de polderbelasting af!

 

Ik riep op om de polderbelasting af te schaffen in de pers. De polderbelasting is inefficiënt. Het wordt tijd dat we deze afschaffen. 

Persbericht lezen

12/04
2021

25/01
2021

Interview met ZO Magazine

In een interview met het ZO Magazine van Unizo herhaalde ik mijn oproep om de lokale bedrijfsbelastingen af te schaffen.

Interview lezen

Oproep om de lokale bedrijfsbelasting af te schaffen

 

Lokale bedrijfsbelastingen zijn echt niet meer van deze tijd! Bedrijven hebben het al moeilijk genoeg. Daarom roep ik alle Vlaamse gemeente- en provinciebesturen op om de bedrijfsbelasting eens goed onder de loep te nemen en zo mogelijk af te schaffen. Want bakkers, restaurants, krantenwinkels, noem maar op, zijn stuk voor stuk van onschatbaar belang voor de sfeer, de dynamiek en het communitygevoel in onze steden en gemeenten. Dat moeten we koesteren, niet belasten.

Persbericht lezen

03/12
2020

28/09
2020

Eedaflegging als Vlaams Parlementslid

Op 28 september 2020 legde ik mijn eed af als Vlaams Parlementslid. 

Bekijk mijn eedaflegging

Bart Van Hulle gaat naar het Vlaamse Parlement

Of ik klaar ben om naar Brussel te gaan en de eed af te leggen? Jazeker! Maar ik ben niet van plan om te veranderen. Ik blijf gewoon dezelfde Maldegemnaar die het gewend is om obstakels te overwinnen. En ja, ik heb mijn botten mee in de koffer gestoken. 

Bekijk mijn introductie video

28/09
2020

Author: Spotter2
Author: Spotter2

 

Wil je nog meer weten over Bart zijn werk in het Vlaams Parlement?