Nl

Vlaams Parlementslid Bart Van Hulle wil af van de polderbelasting en het beheer van onbevaarbare waterlopen drastisch hervormen

13 APR. 2021

MALDEGEM - 13 april 2021

Elk jaar worden er in Vlaanderen meer dan 333.000 brieven verstuurd om de polderbelasting te innen. Het gemiddeld bedrag van die belasting is 22 euro. De totale jaarlijkse aanslag is dus 7,3 miljoen euro. Deze belastingbrieven worden verstuurd door 59 polders en wateringen. Elk hebben ze een eigen computersysteem met kadastergegevens. Ze drukken zelf de aanslagen, steken ze in enveloppen en versturen ze. Daarnaast beheren ze zelf de vragen, aanmaningen en betalingen. De beheerkost hiervan loopt al snel op tot meer dan 500.000 euro, ofwel 1,5 euro voor een aanslag van gemiddeld 22 euro. “Dat kan efficiënter”, aldus Vlaams Parlementslid Bart Van Hulle (Open Vld). “De huidige polderbelasting moet op de schop. De incorporatie ervan in een systeem van een hogere overheid (gemeente, provincie of Vlaanderen) is dé oplossing. Op die manier kan de polderbelasting zoals deze nu bestaat, afgeschaft worden.”

Polders en wateringen beheren de onbevaarbare waterlopen in ongeveer 25 procent van Vlaanderen. In de overige 75 procent van Vlaanderen wordt deze belasting niet geheven. Je betaalt dus een polderbelasting als je toevallig grond hebt in een polder- of wateringgebied. Ligt je grond niet in een polder- of wateringgebied? Dan betaal je ook geen polderbelasting en worden de onbevaarbare waterlopen er beheerd door de gemeente, provincie en/of Vlaamse overheid. De grenzen van polders en wateringen lopen echter niet gelijk met die van de gemeenten, zodat in veel gemeenten sommige inwoners een polderbelasting betalen en anderen niet. “Dat krijg je niet uitgelegd aan de belastingbetaler”, zegt Open Vld-parlementslid Bart Van Hulle.

Er zijn in Vlaanderen 59 polders en wateringen; 30 polders en 29 wateringen. Die hebben elk een eigen bestuur waarvan de meeste bestuursmandaten betalend zijn. De 59 polders en wateringen hebben samen 437 bestuursleden; de polders 238 en de wateringen 199. De uitvoering van de werken gebeurt door een ontvanger-griffier en een aantal medewerkers. Het is onduidelijk wat hun verloning is. De polders en wateringen beslissen dit zelf en dit is moeilijk te traceren. Ook de vergoeding die de bestuurders van de wateringen ontvangen is niet bekend.

Bij de polderbesturen is er wel meer duidelijkheid. De 30 polderbesturen hebben samen 238 bestuursmandaten. Jaarlijks wordt er aan de dijkgraven (voorzitters) en de bestuurders meer dan 360.000 euro uitbetaald. De jaarlijkse vergoeding van een bestuursmandaat verschilt sterk van polder tot polder. Voor een dijkgraaf ligt dit tussen 0 euro en meer dan 20.000 euro per jaar, de vergoeding van een bestuurder verschilt per polder van jaarlijks 0 euro tot 4.500 euro. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is 63 jaar en bij één polder is de gemiddelde leeftijd zelfs 79 jaar. Polders en wateringen krijgen ook middelen van de provincie (7,2 miljoen euro) en van de gemeenten (2,3 miljoen euro), respectievelijk voor het beheer van de waterlopen categorie 2 en 3.

“Het staat buiten kijf dat er veel knowhow bij onze polders en wateringen zit. Die moet dan ook bewaard blijven”, aldus Bart Van Hulle. “Maar het eigen beslissingsrecht over de loonhoogte van de ontvanger-griffier, hun medewerkers en de bestuurders laat teveel ruimte voor financiële avonturen. Het ondoorzichtige rapporteringssysteem zorgt ervoor dat in sommige van deze bestuursorganen particuliere belangen zouden kunnen doorwegen.” Van Hulle pleit dan ook voor een nieuwe, meer transparante structuur om de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen te beheren.