Slide background

Raadslid liberale

Maldegem

“Zorgen voor werk, zorgen voor mekaar, ervoor zorgen dat het werkt. In het voordeel van ons allemaal.” (Bart Van Hulle, 2015)

Geen belasting op economische bedrijvigheid, want die is ongezond, onverstandig, onrechtvaardig.

 

09/03/2017
PERSBERICHT

Van Hulle krijgt gelijk over belasting op economische bedrijvigheid.

Maldegem- Bart Van Hulle krijgt gelijk van de auditeur van de Raad Van State over het innen van de belasting op economische bedrijvigheid. Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt dan zal de gemeente Maldegem de belastingen moeten terugbetalen aan alle Maldegemse bedrijven.

De gemeente Maldegem heft jaarlijks een belasting op economische bedrijvigheid. “Dat is mensen extra belasten die welvaart, werkgelegenheid en inkomsten naar de gemeente brengen, en dat is fundamenteel oneerlijk en ongezond’’, zegt Bart Van Hulle.

Sinds 2014 vecht Van Hulle om die belasting ongedaan te maken. 330 bezwaren werden ingediend bij de gemeente Maldegem, er werd een infoavond georganiseerd en voor de aanslagjaren 2014 en 2015 is de vernietiging van die belasting gevraagd bij de Raad van State.

Volgens het recentelijk afgeleverde advies van de auditeur van de Raad van State over de belasting van aanslagjaar 2014, krijgt Van Hulle over de hele lijn gelijk. Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan zal de gemeente Maldegem aan alle Maldegemse bedrijven die belasting moeten terugbetalen, een bedrag van naar schatting 700000 euro. Definitieve uitspraak wordt ergens eind dit jaar verwacht. Ongetwijfeld heeft dit ook gevolgen voor de Maldegemse belasting op economische bedrijvigheid van de aanslagjaren 2015 en volgende. “De gemeente kan alvast bekijken hoe ze in haar uitgaven kan schrappen en ze had als goede huisvader een provisie kunnen aanleggen en het geld al niet uitgegeven eerder dan dat er een uitspraak was”, alsdus Van Hulle.

Dit advies is, in geval van bevestigend arrest van de Raad van State, ook een precedent voor de bedrijven in de andere gemeenten met gelijkaardige belastingreglementen.

Van Hulle is in ieder geval opgezet met dit uitzonderlijk resultaat. Dat hij ,,een zege van de grondwet noemt, de eerlijkheid, maar ook van alle burgers. Werk moet beloond worden, niet bestraft’’ besluit hij.

29/06/2016
PERSBERICHT

Van Hulle vermindert belasting Maldegem met 300.000 euro.

Maldegem - Deze week is in Maldegem de jaarlijkse fel bestreden belasting op economische bedrijvigheid en hinderlijkheid weer in de bus gevallen. Ook tegen de belasting van dit jaar is bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak over de belasting van vorig jaar is er nog steeds niet. Onder druk van de oppositie met als koploper Bart Van Hulle (Open-VLD), ligt deze belasting gevoelig lager dan vorig jaar : van 725.000 euro naar 425.000 euro. Dat is 300.000 euro minder. ‘Dit is alvast goed nieuws en een overwinning van het gezond verstand en van de Open-Vld/N-VA’, alsdus Bart Van Hulle.

De belasting op economische bedrijvigheid en hinderlijkheid is met 300.000 euro naar beneden gedrukt in vergelijking met vorig jaar. Dat is voornamelijk de verdienste van Open-VLD gemeenteraadslid Bart Van Hulle. Maar Van Hulle stelt vast dat in vele omliggende gemeenten de inwoners nog altijd gemiddeld 200 euro per maand meer verdienen dan de Maldegemnaar. Van Hulle wil dat tegengaan door betere omstandigheden te creëren voor bedrijven waardoor er meer werk en inkomsten zullen ontstaan.

Bart Van Hulle (Open-Vld): “Toch is die belasting nog steeds aanzienlijk hoger dan deze van het vorige gemeentebestuur (toen 250.000 euro). We willen verder gaan en streven naar de volledige afschaffing van die belasting, zoals in alle omliggende gemeenten. We moeten er samen voor zorgen dat de welvaart en werkgelegenheid voor iedereen in Maldegem verhoogt. De afschaffing van deze belasting is alvast een stap in die richting. De gemeente Maldegem schiet in haar eigen voet door als enige gemeente in de regio die belasting te heffen. De doelstelling moet zijn om de Maldegemnaar welvarender te maken, een hoger inkomen te laten verdienen en bedrijven aan te trekken die zorgen voor werkgelegenheid. Zo is het gemiddelde inkomen van inwoners van sommige omliggende gemeenten tot 200 euro per maand hoger dan het gemiddelde inkomen van een Maldegemnaar. Dit komt vooral omdat de omstandigheden en de voordelen voor bedrijven in de omliggende gemeenten de jongste tientallen jaren beter en aantrekkelijker zijn gemaakt.. En ondanks dat de belasting procentueel lager is daar, halen ze toch meer geld op omdat er gewoon meer welvaart is dan in Maldegem.

25/02/2016

Wenst u ook gezamenlijk bezwaar in te dienen bij de rechtbank? Dat kan nog tot 3 maanden na kennisgeving!!
Vul het formulier in bijlage in en mail het vandaag nog door!

Intussen hebben vele tientallen bedrijven al bezwaar ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit is uniek en heeft geen precedent : nooit is er zoveel aantoonbare oppositie gevoerd tegen een gemeentelijke belasting!

Bovendien helpt u ons in de strijd voor de afschaffing van die belasting en maakt u kans om uw eigen belasting terug te vorderen!
KLIK HIER om het formulier te downloaden.

Voor wie geen bezwaar wenst in te dienen en de belasting op economische bedrijvigheid nog niet betaald heeft, adviseren we, om mogelijke deurwaarderskosten te vermijden, dit bedrag te betalen! Heeft u echter bezwaar ingediend, dan adviseren we om niet te betalen.

14/01/2016

Maar liefst 120 aanwezigen op de infoavond belasting op economische bedrijvigheid!

ONGEZOND

De belasting straft diegene die werk en welvaart creëert.
Geen enkele buurgemeente heft deze belasting. Lees meer
De overgrote meerderheid van de gemeenten in Vlaanderen heft deze belasting niet.
Per inwoner heft Maldegem de hoogste belasting op economische bedrijvigheid in Vlaanderen. Lees meer

ONVERSTANDIG

Bart Van Hulle probeerde om de CD&V/Groen meerderheid te overtuigen om hun bedrijfsonvriendelijke belastingspolitiek stop te zetten. Lees meer

ONRECHTVAARDIG

Bart Van Hulle probeerde om de CD&V/Groen meerderheid te overtuigen dat, als ze de belasting op economische bedrijvigheid niet willen afschaffen, ze dan toch tenminste de kleine bedrijven en de landbouwers minder zouden belasten.  Lees meer

WAT ER WEL MOET GEBEUREN?

De gemeente moet de tering naar de nering zetten en onnodige en onzinnige uitgaven schrappen, en slim en oordeelkundige bezuinigen.
De gemeente moet oog en oor hebben voor wat en wie werkt en daar ondersteunende en stimulerende maatregelen voor nemen.

PUBLICATIES

de_druppel6 

 

 

 

maldegemse_wiskunde6
vos_kip6
salami_sigaar6

NIEUWS

Van Hulle vermindert belasting Maldegem met 300.000 euro.

MALDEGEM - 29 juni 2016 Van Hulle vermindert belasting Maldegem met 300.000 euro. Deze week is in Maldegem de jaarlijkse fel bestreden ...

Read more
Veel interesse op infoavond

MALDEGEM - 14 januari 2016 Maar liefst 120 aanwezigen op de infoavond belasting op economische bedrijvigheid! Kon u er niet bij zijn e ...

Read more
Ondernemen in Maldegem

MALDEGEM - 1 december 2015 Bart Van Hulle over ondernemen in Maldegem in het magazine Vlaanderen Manager. U kan het artikel ook le ...

Read more
Volledige afschaffing!

MALDEGEM - 22 oktober 2015 CD&V en Groen verlagen de belasting op economische bedrijvigheid voor 2016 en voeren een lager tarief in v ...

Read more

 

“Zorgen voor werk,
zorgen voor mekaar,
ervoor zorgen dat het werkt.
In het voordeel van ons allemaal.”
(Bart Van Hulle, 2015)