Nl

VLAAMS PARLEMENT

Bart Van Hulle zetelt in de commissies Landbouw en Leefmilieu in het Vlaams Parlement. En nu meer en meer landbouwers stoppen en de landbouwgrond ingenomen wordt voor andere doeleinden, heeft ondernemer én boer Bart Van Hulle hier een uniek perspectief op. 

Enerzijds wil hij de Vlaamse Landbouw doen groeien en jonge ondernemers aantrekken door zich toe te spitsen op innovatie. 

Anderzijds is Bart ervan overtuigd dat landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven. Daarom zal hij hier inzetten op de modernisering van de pachtwet en de bescherming tegen willekeurige bebossing. 

Maar Bart beperkt zich niet enkel tot Landbouw en Leefmilieu. Zo zal hij bijvoorbeeld niet terugdeinzen om zijn onverbloemde mening over het regeerakkoord te delen. Voor hem is verspilling van het belastinggeld een doodzonde. Daarom zal Bart hard inzetten op lagere belastingen, gerichte innovatiesteun en bestuurlijke hervormingen, maar hij zal er vooral voor zorgen dat de Vlaming kan genieten van een efficiënte en effectieve overheid. 

Volgens Bart moeten we vaker naar het buitenland kijken voor inspiratie. Als ondernemer heeft hij veel gereisd en heeft hij een uitgebreid internationaal netwerk. De doelgerichte aanpak van andere landen wil Bart naar Vlaanderen brengen. 

Sinds 28 september lid van het Vlaams Parlement