Nl

Schaf de startsubsidies aan gewestelijke thematische verenigingen af

20 FEB. 2024
Heb je een vzw en wens je 180.000 euro subsidie te bekomen van de Vlaamse Overheid? Dat kan, je krijgt 180.000 euro om je vzw te 'professionaliseren' om een gewestelijke thematische vereniging te kunnen worden. Lukt het? Dan krijg je jaarlijks 120.000 euro subsidie. Lukt het niet? Geen nood, want dan moet je de 180.000 euro subsidie die je bekomen hebt niet terugbetalen. De Vlaamse Overheid geeft subsidie om je de mogelijkheid te geven om later nog meer subsidie te bekomen... Is dit niet wat overdreven? In een eerste oproep in 2019 hebben vier vzw's die subsidies gekregen (bedrag 4 * 180.000 = 720.000 euro). Nu wordt er beslist over 15 vzw's. (15*180.000= 2.7 miljoen) Ik pleit ervoor om die subsidie af te schaffen. In februari is er beslist: Minister Zuhal Demir geeft 180.000 euro aan elk van de 14 nieuw opgestarte vzw’s (2.5 miljoen euro in totaal) om zich op te werken tot volwaardige ‘gewestelijke thematische verenigingen’. Die kunnen dan later, elk jaar, bij goedkeuring 120.000 euro bekomen. De gelukkigen zijn: Grootouders voor het klimaat vzw, WijDelen vzw, Klimaatcontact vzw, Leve(n)de Nacht vzw, Breekijzer vzw, Veldwerk vzw ,No Way Back vzw, Labland vzw, Kiemkracht vzw, Waterland vzw, Join for Water vzw, Ecofest vzw, Riktolto Belgium vzw, Blikveld vzw.