Nl

“Schaf de polderbelasting af en hervorm het beheer van onbevaarbare waterlopen drastisch”

03 FEB. 2022

MALDEGEM - 03 februari 2022

Minister Demir zegt oren te hebben naar het voorstel van Vlaams Parlementslid Bart Van Hulle (Open Vld).

Een jaar geleden toonde Bart Van Hulle op basis van cijfers aan dat de polderbelasting inefficiënt geïnd wordt. Zo worden er in Vlaanderen elk jaar meer dan 333.000 brieven verstuurd om die belasting te innen. Het gemiddeld bedrag ervan is 22 euro. De totale jaarlijkse aanslag is dus 7,3 miljoen euro. Deze belastingbrieven worden verstuurd door 59 polders en wateringen. De beheerkost hiervan loopt al snel op tot meer dan 500.000 euro, ofwel 1,5 euro voor een aanslag van gemiddeld 22 euro. “De huidige polderbelasting moet op de schop. De incorporatie ervan in een systeem van een hogere overheid (gemeente, provincie of Vlaanderen) is dé oplossing. Op die manier kan de polderbelasting zoals deze nu bestaat, afgeschaft worden”, aldus Bart Van Hulle. Minister Demir gaf tijdens de commissie Leefmilieu aan oren te hebben naar zijn voorstel.

Polders en wateringen beheren de onbevaarbare waterlopen in ongeveer 25 procent van Vlaanderen. In de overige 75 procent van Vlaanderen wordt deze belasting niet geheven. Je betaalt dus een polderbelasting als je toevallig grond hebt in een polder- of wateringgebied. Ligt je grond niet in een polder- of wateringgebied? Dan betaal je ook geen polderbelasting en worden de onbevaarbare waterlopen er beheerd door de gemeente, provincie en/of Vlaamse overheid. De grenzen van polders en wateringen lopen echter niet gelijk met die van de gemeenten, zodat in veel gemeenten sommige inwoners een polderbelasting betalen en anderen niet. “Dat krijg je niet uitgelegd aan de belastingbetaler”, zegt Open Vld-parlementslid Bart Van Hulle.

Om meer inzicht te krijgen in de werking van de polders richtte Van Hulle zich tot de 59 polders en wateringen. Van 57 daarvan ontving hij een antwoord. Een van de meest frappante bevindingen is het verschil in waar hun inkomsten vandaan komen. Sommige polders halen hun inkomsten voor tien procent uit de polderbelasting terwijl dit bij andere oploopt tot dertig of veertig procent. Daarnaast hebben sommige polders zeer veel activa en andere totaal geen. Tot slot zijn er grote verschillen in verloning. Sommige ontvanger-griffiers en dijkgraven ontvangen hele grote bedragen, anderen ontvangen kleine sommen.

In haar antwoord gaf minister Demir aan oren te hebben naar het voorstel van Bart Van Hulle. Ook zij wil dit systeem hervormen en er dit voorjaar nog mee naar de regering trekken. Van Hulle juicht dit toe. “Het staat buiten kijf dat er veel knowhow bij onze polders en wateringen zit. Die moet dan ook bewaard blijven. Maar het eigen beslissingsrecht over de loonhoogte van de ontvanger-griffier, hun medewerkers en de bestuurders laat te veel ruimte voor financiële avonturen. Het ondoorzichtige rapporteringssysteem zorgt ervoor dat in sommige van deze bestuursorganen particuliere belangen kunnen doorwegen.” Bart Van Hulle pleit dan ook voor een nieuwe, meer transparante structuur om de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen te beheren. Hij rekent erop dat de minister de nodige stappen zet opdat de polderbelasting zo snel mogelijk afgeschaft wordt.