“Zorgen voor werk, zorgen voor mekaar, ervoor zorgen dat het werkt. In het voordeel van ons allemaal.”
(Bart Van Hulle, 2015)

April 2012
Bart Van Hulle publiceert ‘De salami en de sigaar’.

Augustus 2012
Bart Van Hulle publiceert ‘De vos en de kip’.

Januari 2013
Met als verkiezingsslogan "Iémand moet aan de boom schudden" wordt Bart Van Hulle verkozen als gemeenteraadslid Maldegem voor Open Vld (in oppositie) met meer dan 700 voorkeursstemmen.
De oppositie bestaat uit Open Vld (4 raadsleden) en N-VA (9 raadsleden), samen 13 raadsleden.
De meerderheid bestaat uit CD&V (12 raadsleden) en Groen (2 raadsleden), samen 14 raadsleden.
Bijna alle agendapunten worden maandelijks meerderheid tegen oppositie gestemd (14 tegen 13).
1 raadslid van Groen heeft dus potentieel de mogelijkheid om de andere raadsleden van de meerderheid te 'dwingen' om zijn agendapunt te stemmen.
Er bestaat een beleidsakkoord tussen Groen en CD&V meerderheid dat aan de oppositie en aan de Maldegemnaar niet bekend gemaakt wordt.

Mei 2013
CD&V/Groen meerderheid maakt teleurstellend 6 jarenplan op: o.a. geen acties ter bevordering van Maldegemse economie. Geen enkel voorstel van Open Vld is er in opgenomen.

November 2013
Bart Van Hulle vraagt respect voor de kennis en kunde van de oppositiepartijen, die kunnen Maldegem helpen beter maken en die hebben 13 van de 27 zetels zodat ze bijna evenveel Maldegemnaren vertegenwoordigen. CD&V/Groen (re)ageert als de Doema van de Sovjet-Unie van vóór 1989: geen constructieve inspraak mogelijk. Nefast voor Maldegem.

BELASTING OP DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

December 2013
CD&V/Groen meerderheid Maldegem keurt een belasting op economische bedrijvigheid goed, meerderheid tegen oppositie.

Januari 2014
Bart Van Hulle vecht belastingreglement van december 2013 aan bij Raad van State.

April 2014
Bart Van Hulle publiceert ‘Maldegemse wiskunde’, over de belasting op economische bedrijvigheid.

Oktober 2014
CD&V/Groen meerderheid probeert de klacht van Bart Van Hulle te ontwijken door een nieuw belastingreglement op economische bedrijvigheid goed te keuren.

November 2014
(Schijn)overleg tussen CD&V/Groen meerderheid en Open Vld/N-VA oppositie, met laconieke melding van de CD&V/Groen meerderheid dat ze belastingreglement niet willen aanpassen.

December 2014
Bart Van Hulle vecht opnieuw de belasting op economische bedrijvigheid aan bij Raad van State.

3 juli 2015
Bedrijven ontvangen de aanslagen van de belasting op economische bedrijvigheid. De totale aanslag is verVIERvoudigd tegenover de vorige aanslag!

8 juli 2015
Bart Van Hulle publiceert "Dit is de druppel" over de belasting op economische bedrijvigheid. De oproep om bezwaar in te dienen wordt massaal gevolgd: 312 bezwaren.

6 oktober 2015
De meerderheid werkt aan een ‘meer geofficialiseerde adviesraad economie’ die de ‘cel lokale economie’ zal opvolgen. Positief! De meerderheid zet hopelijk, na drie jaar stilte, eindelijk de eerste stappen naar een economisch meer rendabel Maldegem. Weliswaar worden wij als oppositie daar niet bij betrokken, jammer… Niet toevallig komt die actie van de meerderheid na de ontvangst van een enorm aantal bezwaarschriften tegen de belasting op economische bedrijvigheid. 

22 oktober 2015
CD&V en Groen verlagen de belasting op economische bedrijvigheid voor 2016 en voeren een lager tarief in voor de landbouwers. Echter het totale bedrag is nog steeds dubbel zo hoog dan in de vorige legislatuur. We blijven streven naar de volledige afschaffing!

14 januari 2016
Organisatie infoavond Belasting op de economische bedrijvigheid.
We blijven streven naar de afschaffing van deze belasting.

29 maart 2017
Bart Van Hulle vraagt de lancering van een app voor Maldegem.

30 november 2017
Bart Van Hulle krijgt definitief gelijk van de Raad van State: elk Maldegems bedrijf krijgt de belasting op economische bedrijvigheid van aanslagjaar 2014 terug.

5 juni 2018
Bart Van Hulle publiceert "De bomen en de blauwe reiger".

September 2018
Bart Van Hulle publiceert "Van de koe die de koe bij de horens vatte".

14 oktober 2018
Open Vld haalt bijna 30 procent van de stemmen in Maldegem. In de verkiezingen van 2012 was dit nog minder dan 16 procent. Meteen wordt Open Vld voor het eerst de grootste partij in Maldegem.
Bart Van Hulle haalt in Maldegem het meeste aantal voorkeurstemmen : 2646 (t.o.v. 707 in 2012) en wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe Maldegemse burgemeester. Na 134 jaar terug een verkozen liberale burgemeester in Maldegem. De laatste 134 jaar waren alle  verkozen burgemeesters van CD&V/CVP/katholieke strekking.