Van Hulle vermindert belasting Maldegem met 300.000 euro.

MALDEGEM - 29 juni 2016

Van Hulle vermindert belasting Maldegem met 300.000 euro.

Deze week is in Maldegem de jaarlijkse fel bestreden belasting op economische bedrijvigheid en hinderlijkheid weer in de bus gevallen. Ook tegen de belasting van dit jaar is bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak over de belasting van vorig jaar is er nog steeds niet. Onder druk van de oppositie met als koploper Bart Van Hulle (Open-VLD), ligt deze belasting gevoelig lager dan vorig jaar : van 725.000 euro naar 425.000 euro. Dat is 300.000 euro minder. ‘Dit is alvast goed nieuws en een overwinning van het gezond verstand en van de Open-Vld/N-VA’, alsdus Bart Van Hulle.

De belasting op economische bedrijvigheid en hinderlijkheid is met 300.000 euro naar beneden gedrukt in vergelijking met vorig jaar. Dat is voornamelijk de verdienste van Open-VLD gemeenteraadslid Bart Van Hulle. Maar Van Hulle stelt vast dat in vele omliggende gemeenten de inwoners nog altijd gemiddeld 200 euro per maand meer verdienen dan de Maldegemnaar. Van Hulle wil dat tegengaan door betere omstandigheden te creëren voor bedrijven waardoor er meer werk en inkomsten zullen ontstaan.

Bart Van Hulle (Open-Vld): “Toch is die belasting nog steeds aanzienlijk hoger dan deze van het vorige gemeentebestuur (toen 250.000 euro). We willen verder gaan en streven naar de volledige afschaffing van die belasting, zoals in alle omliggende gemeenten. We moeten er samen voor zorgen dat de welvaart en werkgelegenheid voor iedereen in Maldegem verhoogt. De afschaffing van deze belasting is alvast een stap in die richting. De gemeente Maldegem schiet in haar eigen voet door als enige gemeente in de regio die belasting te heffen. De doelstelling moet zijn om de Maldegemnaar welvarender te maken, een hoger inkomen te laten verdienen en bedrijven aan te trekken die zorgen voor werkgelegenheid. Zo is het gemiddelde inkomen van inwoners van sommige omliggende gemeenten tot 200 euro per maand hoger dan het gemiddelde inkomen van een Maldegemnaar. Dit komt vooral omdat de omstandigheden en de voordelen voor bedrijven in de omliggende gemeenten de jongste tientallen jaren beter en aantrekkelijker zijn gemaakt.. En ondanks dat de belasting procentueel lager is daar, halen ze toch meer geld op omdat er gewoon meer welvaart is dan in Maldegem."